Get Adobe Flash player

Chcę zaświadczyć poniższym psalmem o łaskach otrzymanych od Boga podczas przeżywania Rekolekcji Ignacjańskich – Fundament - w maju 2010 roku w Czechowicach – Dziedzicach.Psalm 103a

,,Błogosław, duszo moja, Pana’’Błogosław duszo moja, Pana,
I oczy tryskajcie łzami szczęścia.

Bo spojrzał i dotknął mnie dziś Pan.

Krzycz i wołaj z radości me serce
I nie daj zapomnieć tej chwili.

Bo uwolnił mnie Pan od udawania
A dał swą Miłość za darmo.

On mnie ukochał zanim byłam,
Zanim rodzice wiedzieli o mnie
Jestem Jego córką najdroższą
I spadkobierczynią Nieba.

On mnie znajdzie w mej niemocy.
I oddali wszelkie niedoskonałości
On wypełni przepaści i braki
On jest Miłością.

On mi dał starą jabłoń i gruchanie gołębia,
O przepełnił me nozdrza zapachami dzieciństwa
On wystrzelił samolot,
żeby podnieść me oczy ku niebu.

On się pochyla, żeby mnie przytulić.
On się pochyla, żebym Go ujrzała.

Mój Ojciec, tata – Stworzyciel Wszechświata.


Monika z Częstochowy

Kamerka internetowa